AnaSayfa
    Ana Menü    Mevzuat    Mali Takvim    Nisan
 
Nisan

- Kamu idarelerinin üst yöneticileri, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idarelerinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenler ve kamuoyuna açıklar.
- Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları idare faaliyet raporlarının birer örneğini Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına gönderir.
- Mahalli idareler idare faaliyet raporunun birer örneğini Sayıştaya ve İçişleri Bakanlığına gönderir
- 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idareleri (5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar dahil) kadro ve pozisyonlarının dolu ve boş durumunu gösterir bilgileri e-bütçe sisteminde Maliye Bakanlığına (BÜMKO) bildirir. Ayrıca aynı bilgileri içeren cetvelleri Devlet Personel Başkanlığına gönderir.
- Kamu idareleri yatırım uygulama raporunu hazırlar ve Kalkınma Bakanlığına gönderir.