AnaSayfa
    Ana Menü    Mevzuat    Mali Takvim    Mart
 
Mart

 

- Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) bütçe işlemlerine ilişkin bütçe uygulama tebliği yayımlanır.
- Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) yurtdışı kadrolara sürekli görevle atanan bazı personele yapılacak kira katkısı uygulamasına ilişkin genel yazı yayımlanır.
- Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) mevzuat gereği bazı memurlara verilecek giyecek eşyalarının azami birim fiyatlarının tespit edilmesine ilişkin genel yazı yayımlanır.
- Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) seyyar görev tazminatı vizeleri yapılır.
- Kamu idarelerinin harcama birimleri faaliyet raporunu hazırlar ve idarelerinin mali hizmetler birimine gönderir.
- Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelere ait mali istatistikler ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistiklerin birleştirilerek genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler elde edilir ve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır.
- Hazine Müsteşarlığınca kamu borç yönetimi raporu yayımlanır.
- Kamu idareleri, bir önceki yıla ait kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderir.
- Sayıştay tarafından genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bir yıla ait mali istatistikleri değerlendirilir ve bu amaçla düzenlenen değerlendirme raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Maliye Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğü) mart ayı içinde gönderilir.