AnaSayfa
    Ana Menü    Mevzuat    Mali Takvim    Şubat
 
Şubat

- Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programının uygulanmasına ilişkin bütçe uygulama tebliği yayımlanır.
- Kamu idareleri, kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere bir önceki yıl yapılan yardımları şubat ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklar.
- Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) kamu sosyal tesislerine ilişkin tebliğ yayımlanır.
- Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliği yayımlanır.
- Kamu idarelerince yeni sözleşmeli personel izin ve vize talepleri Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderilir.