AnaSayfa
 
Eğitim, Kültür ve Spor Hizmetleri Dairesi

Eğitim, Kültür ve Spor Hizmetleri Dairesinin Görevleri;


1- 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde;
- Kültür ve Turizm Bakanlığı,
- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü,
- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,
- Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
 - Milli Eğitim Bakanlığı,
- Gençlik ve Spor Bakanlığı
- Spor Genel Müdürlüğü,
- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü,
- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi,
- TÜBİTAK,
- TÜBA, 
- Türk Dil Kurumu Başkanlığı,
- Türk Tarih Kurumu
- Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı,
- Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı,
- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı,
- TODAİE, 

- Diyanet İşleri Başkanlığı,  
bütçelerini hazırlamak ve bütçe işlemlerini yürütmek.
2- Performans esaslı bütçeleme ve faaliyet raporlarına ilişkin olarak, Daire görev alanı kapsamında bulunan kamu idarelerine eğitim ve konferans vermek, danışmanlık yapmak.
3- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezine yönelik yapılacak hazine yardımlarının onay, yazışma, dava ve tahakkuk iş ve işlemlerini yapmak.
4- Verilecek diğer görevleri yapmak.


Dairelerin Ortak Görevleri