AnaSayfa
 
Eğitim, Kültür ve Spor Hizmetleri Dairesi

Eğitim, Kültür ve Spor Hizmetleri Dairesinin Görevleri;

 

1- 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde;

- Kültür ve Turizm Bakanlığı,

- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü,

- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,

- Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

- Milli Eğitim Bakanlığı,

- Gençlik ve Spor Bakanlığı

- Spor Genel Müdürlüğü,

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü,

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi,

- TÜBİTAK,

- TÜBA, 

- Türk Dil Kurumu Başkanlığı,

- Türk Tarih Kurumu

- Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı,

- Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı,

- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı,

- TODAİE,

- Diyanet İşleri Başkanlığı,

bütçelerini hazırlamak ve bütçe işlemlerini yürütmek.

2-Performans esaslı bütçeleme ve faaliyet raporlarına ilişkin olarak, Daire görev alanı kapsamında bulunan kamu idarelerine eğitim ve konferans vermek, danışmanlık yapmak.

3-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezine yönelik yapılacak hazine yardımlarının onay, yazışma, dava ve tahakkuk iş ve işlemlerini yapmak.

4-Verilecek diğer görevleri yapmak.

Dairelerin Ortak Görevleri