AnaSayfa
    Ana Menü    Mevzuat    Kamu Alımları Mevzuatı    Genelgeler
 
Genelgeler
 Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge 
 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü Maddesine İlişkin Genelge
 
Ortak İhale Konulu Genelge  
Kamu Alımlarında Enerji Verimliliğine İlişkin Genelge
 
Elektronik Haberleşme Hizmeti, Elektrik ve Doğalgaz Alımlarına İlişkin Genelge