AnaSayfa
    Ana Menü    Mevzuat    Sosyal Güvenlik Mevzuatı    Kanunlar
 
Kanunlar

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

İş Kanunu

Sosyal Sigortalar Kanunu

Esnaf Ve Sanatkarlar Ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu

Sendikalar Kanunu

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

Emekli Sandığı Kanunu

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 

Yurtdışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

Terörle Mücadele Kanunu

Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı ve Yabancı Uyruklu Öğretmenlere Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanun

Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun 

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun 

Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun

Malüller ile Şehit Dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

TBMM Üyelerine Ödenek, Yolluk ve Emeklilerine Dair Kanun

Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu

Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun