AnaSayfa
 
Yükseköğretim Genel Tebliğleri
Seri no 1 (1750 ve 1765 sayılı Kanunların Uygulanması) 
Seri no 2  (2547 sayılı Kanunun geçici 11. maddesinin Uygulanması) 
Seri no 3 (Öğretim elemanlarının aylık ve özlük hakları)
Seri no 4 (2809 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi)
Seri no 5 (2880 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin uygulanması)
Seri no 6 (Öğretim elemanlarının görev aylıkları ve mali hakları)
Seri no 7 (6 Seri Nolu Tebliğe Ek)
Seri no 8 (6 ve 7 Seri Nolu Tebliğlere ek)
Seri no 9 (Ek Ders Ücreti, Yeniden Atanma ve İntibak)
Seri no 10 (Ek Ders Ücreti)
Seri no 11 (Çeşitli hükümler)
Seri no 12 (Tıpta Uzmanlık Öğrenimi Görenlere Yapılacak Ödemeler)
Seri no 13 (Ek Ders Ücreti ve 2547 s.K. 40/b maddesine göre yapılan görevlendirmeler)
Seri no 14 (Lisansüstü Öğrenim İçin Yurt Dışına Gönderilen araştırma Görevlileri)
Seri no 15 (2547 sayılı Kanunun 11, 33, 38, 39 ve 40 ıncı maddelerinde 418 ve 422 sayılı KHK'lar ile yapılan değişiklikler üzerine açıklamalar)
Seri no 16 (Ek Ders Ücreti)
Seri no 17 (Ek Ders Ücreti)
Seri no 18 (Döner Sermaye)