AnaSayfa
 
Genel Yazılar/Diğer
 6360 Sayılı Kanun Kapsamındaki Devir ve Tasfiye İşlemlerine İlişkin Genel Yazı  
 Yükseköğretim Kurulunca Sağlanan Desteklerin Bütçeleştirilmesine ilişkin Genel Yazı  
 Öğrenci Katkı Paylarının Devletçe karşılanmasına İlişkin Uygulama Usul ve Esasları (2013-2014)  
 Öğrenci Katkı Paylarının Devletçe Karşılanmasına İlişkin Uygulama Usul ve Esasları  (2012-2013)  
 Ek Mali Yüklere İlişkin Genel Yazı
 Bilimsel araştırma projeleri ödeneklerinin Özel hesaba aktarılmasına ilişkin Esas ve Usuller  
  Sosyal güvencesi olmayan öğrencilerin sağlık giderlerinin yükseköğretim kurumları tarafından karşılanmasına ilişkin Genel Yazı  
 Yükseköğretim Kurulu Tarafından Aktarılan Tutarların Kullanımına İlişkin Genel Yazı

 
 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kapsamında Elde Edilen Gelirler Hakkında Genel Yazı
  
 Üniversitelerin Hazine Yardımlarına İlişkin Genel Yazı

 
 3 Aylık Dönem İçin Hazırlanacak Hazine Yardımı Talep Tablosuexcel formatı için tıklayınız.
 3 Aylık Dönem İçin Hazırlanacak Hazine Yardımı Talep Tablosuna İlişkin Açıklamalar
 Hazine Yardımı Talep Tablosuexcel formatı için tıklayınız.
 Hazine Yardımı Talep Tablosuna İlişkin Açıklamalar 
 Gecikme Zamlarına İlişkin Genel Yazı 
 
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine  İlişkin Genel Yazı  
 Doğalgaz ve Elektrik Giderlerine İlişkin Genel Yazıword formatı için tıklayınız. 
 Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Kapsamında Tahsil Edilecek Ücretlerin Bütçeleştirilmesi Hakkında Genel Yazıword formatı için tıklayınız. 
 2006 Yılında Yedek Ödenek'ten Yapılan Aktarmaların Dağılımıword formatı için tıklayınız. 
 Harcama Yetkililerine İlişkin Genel Yazıword formatı için tıklayınız. 
 Harcama Yetkililerine İlişkin Genel Yazıword formatı için tıklayınız. 
 Yükseköğretim Kurumlarının Bütçe Tekliflerine İlişkin Genel Yazıword formatı için tıklayınız. 
 Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesiword formatı için tıklayınız. 
 BYES Kullanıcı Yönetim Modülüne ilişkin Genel Yazıword formatı için tıklayınız. 
 2004 Yılı Kesin Hesabına ilişkin Genel Yazıword formatı için tıklayınız. 
 BYES Kullanıcı Yönetim Modülüne ilişkin Genel Yazıword formatı için tıklayınız. 
 Bütçe Uygulamaları ve 2004 Yılı Kesin Hesabına İlişkin Genel Yazıword formatı için tıklayınız. 
 Üniversiteler-Özel Ödeneklerle Yürütülecek İşlemler Hakkında Genel Yazıword formatı için tıklayınız. 
 Konsolide Bütçe Kapsamında Kurum ve Kuruluşlara Ait 2005 Yılına İlişkin Açıktan Atama İzin Talebiword formatı için tıklayınız. 
 İlama Bağlı Borçlar, Mahkeme Harcı ve Masraflarına İlişkin 22/3/2004 tarihli ve 5003 sayılı Genel Yazı  
ABS Yaygınlaştırma Çalışmaları