AnaSayfa
 
Genel ve Adalet Hizmetleri Dairesi

Genel ve Adalet Hizmetleri Dairesinin Görevleri;


1- 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde;


- Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 
- Danıştay,
- Yargıtay,
- Milli Savunma Bakanlığı,
- İçişleri Bakanlığı,
- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
- Emniyet Genel Müdürlüğü,
- Jandarma Genel Komutanlığı,
- Sahil Güvenlik Komutanlığı,
- Savunma Sanayi Müsteşarlığı,
- Adalet Bakanlığı,
- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu,
- Türkiye Adalet Akademisi,
- Dışişleri Bakanlığı,
- Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, 
- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,
- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı,
- Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı,
- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği,
- Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,
- Avrupa Birliği Bakanlığı,
- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı,
- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,
bütçelerini hazırlamak ve bütçe işlemlerini yürütmek.

2- Performans esaslı bütçeleme ve faaliyet raporlarına ilişkin olarak, Daire görev alanı kapsamında bulunan kamu idarelerine eğitim ve konferans vermek, danışmanlık yapmak.

3- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Belediyelere Yardım ve 5286 sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Hizmetlere yönelik yapılacak hazine yardımlarının onay, yazışma, dava ve tahakkuk iş ve işlemlerini yapmak.

4- Verilecek diğer görevleri yapmak.

Dairelerin Ortak Görevleri