G  - CETVELİ

(Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişmeye İzin Veren Kanunlar)

 

 

                                         KANUNUN                                                  

TARİHİ                                    NO                         KANUNUN ADI / MADDE NO                                                                                                        

       26.5.1927                   1050                             Muhasebe-i Umumiye Kanunu (Madde : 50, 51, 52)

 

       14.6.1934                   2510                             İskan Kanunu (Madde : 40)

 

       11.2.1950                   5539                             Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (Madde : 33)

 

     18.12.1953                   6200                             Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun (Madde : 37)

 

       27.1.1954                   6237                             Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun (Madde : 1)

 

         5.1.1961                     222                             İlköğretim ve Eğitim Kanunu (Madde : 84)

 

       16.8.1961                     351                             Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu (Madde : 20)

 

       25.1.1965                     527                             Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Dair Kanun (Madde : 1)

 

       15.3.1977                   2082                             İstanbul, Kayseri, Bursa Kapalı Çarşılarının Onarımı ve İmarı Hakkında Kanun (Madde : 2)

 

       12.3.1982                   2634                             Turizmi Teşvik Kanunu (4629 sayılı Kanunun 7 inci maddesi ile Değişik  21. Maddesi)

 

         9.5.1985                   3202                             Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (Madde : 45)

 

30.5.1985                    3212                              Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer  Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun (Madde : 5)

 

       21.6.1987                   3402                             Kadastro Kanunu (Madde : 39)

 

      2.7.1992                   3833                            Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi  Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun (Madde : 1)

 

    21.2.2002                      4629                             Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun

                      

                                                                            Diğer kanunların gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye izin veren hükümleri.