Ç - CETVELİ

(Vatani Hizmet Aylıkları)

 

A-15.12.1948 tarihli ve 5269 sayılı, 18.7.1951 tarihli ve 5814 sayılı Kanunlar Gereğince Vatani Hizmet Tertibinden

   Aylık Bağlanan Sivas Kongresince Seçilen Temsil Heyeti Üyeleriyle T.B.M.M. Birinci Dönem Milletvekilleri.

 

                                     Aylık Sahiplerinin İsimleri                                                                            Gösterge

      Kastamonu Milletvekili Sabri Dura Kızı Reyhan Oko                                                                            2750

      Kastamonu Milletvekili Sabri Dura Kızı F.Enise Çamlıca                                                                      2750

      Ankara Milletvekili Hilmi Çayıroğlu Kızı F.Fahriye Özaka                                                                      2750

      Burdur Milletvekili Veli Saltıkgil Kızı İnci Saltıkgil                                                                                   2750

      Erzincan Milletvekili Hüseyin Aksu Eşi Zehra  Aksu                                                                             4000

      Erzincan Milletvekili Hüseyin Aksu Kızı Saime Aksu                                                                             2750

      Siverek Milletvekili Abdulgani Ensari Kızı B.Saadet Ensari                                                                   2750

      Kayseri Milletvekili Osman Uşaklı Kızı Sabiha Cıngıllıoğlu                                                                    2750

      Elazığ Milletvekili Hüseyin Öz Kızı Nevres Hanağası                                                                             2750

      Menteşe Milletvekili H.Fahri Arslanlı Kızı Z.İclal Arslanlı                                                                        2750

      Sinop Milletvekili H. Hamdi Ulukan Kızı F.Perihan Ulukan                                                                     2750

      Kayseri Milletvekili Rıfat Çelik Kızı V.Sevim Karakimseli                                                                       2750

      Adana Milletvekili Damar Arıkoğlu Eşi Sabahat Arıkoğlu                                                                      4000

      Mersin Milletvekili Tevfik Gençtürk Kızı Hidayet İnceoğlu                                                                     2750

      Kütahya Milletvekili Ragıp Soysal Kızı Atike Akar                                                                                 2750

      Bingöl (Genç) Milletvekili Hamdi Yılmaz Kızı Azize Bozgen (Yılmaz)                                                      2750

      Bingöl (Genç) Milletvekili Hamdi Yılmaz Kızı Fikriye Akay                                                                     2750

      Sinop Milletvekili Abdullah Karabina Kızı Ziynet Kula                                                                           2750

      Cebelibereket Milletvekili Faik Öztrak Kızı Handan İnan                                                                       2750

 

                                     Aylık Sahiplerinin İsimleri                                                                            Gösterge

      Siirt Milletvekili Necmettin Bilgin Kızı İsmet Bedük                                                                                2750

      Saruhan Milletvekili İbrahim Süreyya Yiğit Kızı İ.Candan Yiğit                                                              2750

      Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Kürkçü Kızı Sevim Kürkçü                                                                2750

      Erzurum Milletvekili M. Salih Yeşiloğlu Kızı A.Nimet Yeşiloğlu                                                               2750

      Antalya Milletvekili  Hasan Tahsin Sürenkök Kızı Rukiye Sürenkök                                                     2750

      Isparta Milletvekili İ.Remzi Kızı F.Seniha Başer                                                                                    2750

      Ergani Milletvekili İbrahim Hakkı Akgün kızı Nesligör Akgün                                                                 2750

      Niğde Milletvekili Mustafa Ragıp Soylu Kızı Bedia Şahenk                                                                   2750

      Siirt Milletvekili Kadri Oktay Kızı Cavide Yasa                                                                                      2750

      Siirt Milletvekili Kadri Oktay Kızı Beşire Kalkan                                                                                    2750

      Isparta Milletvekili İbrahim Demiralay Kızı R. Muazzez Aydemir                                                            2750

      Siirt Milletvekili Nuri Bayram Kızı Mediha Helvacıoğlu                                                                           2750

      Siirt  Milletvekili Nuri Bayram Kızı Nuriye Eren                                                                                      2750

      Siirt Milletvekili Nuri Bayram Kızı Fatma Cander                                                                                   2750

      Muş Milletvekili Rıza Kotan Kızı Türkan Kotan                                                                                      2750

      Siirt Milletvekili Mustafa Sabri Baysan Kızı İstiklal Baysan                                                                    2750

      Isparta Milletvekili Tahir Kucur Kızı Tuna Kucur                                                                                   2750

      Isparta Milletvekili Tahir Kucur Kızı F.Türkan Kaya                                                                              2750

      Isparta Milletvekili Tahir Kucur Kızı H.Gülten Şaklar                                                                             2750

      Yozgat Milletvekili Yusuf Bahri Tatlıoğlu Kızı Fatma Süray                                                                   2750

      Karesi Milletvekili İbrahim Cevdet Kızı Zarife Sarıbeyler                                                                       2750

      Sinop Milletvekili Mehmet Şerif Kızı Nimet Nefise Kayhan                                                                    2750

      Gaziantep Milletvekili Ragıp Yoğun Kızı Fethiye Yoğun                                                                       2750

      Şarkikarahisar Milletvekili Memduh Necdet Erberk Kızı Ülker Kılınç                                                     2750

      Şarkikarahisar Milletvekili Memduh Necdet Erberk Kızı Suna Kor                                                        2750

 

                                     Aylık Sahiplerinin İsimleri                                                                            Gösterge

      Bursa Milletvekili Servet Akdağ Kızı Süreyya Akdağ                                                                            2750

      Bursa Milletvekili Servet Akdağ Kızı Faize Övünç                                                                                2750

      Cebelibereket Milletvekili Asım Celalettin Öztekin Kızı F.Azize Öztekin                                                 2750

      Sivas Milletvekili Yusuf Ziyaettin Başara Kızı Emine Lütfiye Başara                                                     2750

      Kırşehir Milletvekili M.Sadık Savtekin Kızı Semiha Savtekin                                                                 2750

      İçel Milletvekili Haydar Arslan Kızı Suzan Arslan                                                                                  2750

      İçel Milletvekili Haydar Arslan Kızı Perihan Alev                                                                                   2750

      İstanbul Milletvekili Hüseyin Hüsnü Işık Kızı S. Fikriye Kuyaş                                                               2750

      Bolu Milletvekili Fuat Umay Kızı Esin Umay                                                                                          2750

      Burdur Milletvekili Halil Kızı Naile Arus (Aras)                                                                                       2750

      Bitlis Milletvekili Şaban Vehbi Öztekin Kızı Saime Gebeloğlu                                                               2750

      Adana Milletvekili Zekai Apaydın Kızı Leyla Yerdel                                                                              2750

      Erzincan Milletvekili Mehmet Emin Lekili Kızı M.Tülmülk Lekili                                                              2750

      Van Milletvekili Hakkı Ungan Kızı Ayten Ungan                                                                                    2750

      Van Milletvekili Hakkı Ungan Kızı Zühtiye Ungan                                                                                  2750

      Van Milletvekili  Hakkı Ungan Kızı Selçuk Karaduman                                                                          2750

      Bitlis Milletvekili Arif Hikmet Özdemir Kızı Saliha Özdemir                                                                     2750

      Saruhan Milletvekili Reşat Aybar Kızı Samime Kalkan                                                                         2750

      Muş Milletvekili Osman Kadri Bingöl Kızı Fahriye Bingöl                                                                      2750

      Diyarbakır Üyesi İhsan Hamit Tiğrel Kızı Melek Öktem                                                                         2750

      Burdur Milletvekili İsmail Suphi Soysallıoğlu Kızı F.Gönül Soysallıoğlu                                                 2750

      Mardin Milletvekili İbrahim Turhan Kızı Neriman Turhan                                                                      2750

      Mardin Milletvekili İbrahim Turhan Kızı Ayhan Turhan                                                                         2750

      Karesi Milletvekili Hüseyin Hacim Kızı Z.Nezade Eken                                                                          2750

      Oltu Milletvekili Rüstem Haşimoğlu Kızı Vasfiye Özaslan                                                                      2750

 

                                     Aylık Sahiplerinin İsimleri                                                                            Gösterge

      İstanbul Milletvekili Ahmet Mazhar Akifoğlu Kızı N. Özlem Akifoğlu                                                       2750

      Mersin Milletvekili Mustafa Fikri Kızı A.Zerrin Arıkoğlu                                                                          2750

      I. Dönem Milletvekili Kızı Hayrünnisa Besen                                                                                         2750

      Malatya Milletvekili Hüseyin Sıtkı Gür Kızı Nuriye İdil                                                                            2750

      Bursa Milletvekili Mustafa Fehmi Gerçeker Kızı Esma Yalvaç                                                              2750

      Bursa Milletvekili Mustafa Fehmi Gerçeker Kızı  Meliha Çetinkaya                                                      2750

      Bursa Milletvekili Mustafa Fehmi Gerçeker Kızı Seniha Yazgan                                                           2750

      Ergani Milletvekili Mahmut Sığınak Kızı Saadet Öztürk                                                                         2750

      Gümüşhane Milletvekili Ziya Tuğlu Kızı Yadigar Savaşeri                                                                    2750

      Çankırı Milletvekili Mehmet Tevfik Durlanık Kızı Hatice Çivitçioğlu                                                        2750

      Canik Milletvekili Şükrü Fırat Kızı H.Zahide Karamuk                                                                           2750

      Sivas Milletvekili Rasim Başara Kızı Türkan Kınacı                                                                              2750

      Ankara Valisi M. Reşit Şahingiray Kızı İsmet Şahingiray                                                                      2750

      Ankara Valisi M. Reşit Şahingiray Kızı F.Zeynep Yuvalı                                                                       2750

      Şanlıurfa Milletvekili Salih Hayali Kızı Gülendam Sayın                                                                        2750

      I. Dönem Milletvekili Sıddık Mumcu Kızı Muzaffer Mumcu                                                                     2750

      I. Dönem Milletvekili Mustafa Kızı Perihan Atsan                                                                                  2750

      I. Dönem Milletvekili Mustafa Kızı İlhan Ekmekçioğlu                                                                            2750

      Siverek Milletvekili M.İhsan Sağlam Kızı S.Meracil Zaimoğlu                                                                2750

      Siverek Milletvekili M.İhsan Sağlam Kızı R.Faize Gümüş                                                                      2750

      Ergani Milletvekili M.Emin Özserdar Kızı Nazime Ertekin                                                                      2750

      I. Dönem Milletvekili Kazım Özalp Kızı F.Güner Özalp                                                                          2750

      I. Dönem Milletvekili Süleyman Sırrı Kızı Gülbekem Aral                                                                       2750

      I. Dönem Milletvekili Süleyman Sırrı Kızı G.Lamia Esmer                                                                      2750

      I.Dönem Milletvekili Refik Şevket İnci Kızı Türkan Çölaşan                                                                  2750

 

                                     Aylık Sahiplerinin İsimleri                                                                            Gösterge

      I.Dönem Urfa Milletvekili Ali Sait Ursavaş Kızı Perihan Türkel                                                              2750

      I.Dönem Kastamonu Milletvekili A.Kadir Kemali Kızı Nurten Uğur Gürsu (Öğütçü)                               2750

      I.Dönem Kastamonu Milletvekili A.Kadir Kemali Kızı A.Türkan Atağan                                                 2750

      I.Dönem Van Milletvekili H.Sadık Kızı Sevinç Kutay                                                                              2750

      I.Dönem Karahisarı Sahip Milletvekili A.Nebil Kızı A.Fahrinisa Alpsar                                                   2750

      I. Dönem Beyazıt  Milletvekili M. Atıf Beyazıt Kızı Malike Terazi                                                             2750

      I.Dönem İçel Milletvekili Şevki Göklevent Kızı Aliye Şevki Gülnar                                                         2750

      I.Dönem Trabzon Milletvekili Mehmet Engin Kızı Meliha Engin                                                             2750

      I. Dönem Ardahan Milletvekili  Server  Ahıskata Kızı Z.Belma Ahıskatabekoğlu                                   2750

      I. Dönem Ardahan Milletvekili  Server  Ahıskata Kızı L.Nesrin Ahıskatabekoğlu                                   2750

      I. Dönem Erzurum Milletvekili  İsmail Naim Kızı Müsalemet Sanıvar                                                      2750

      I. Dönem İçel Milletvekili Ali Rıza Ataışık Kızı Münire Atalay                                                                  2750

      I. Dönem Dersim Milletvekili M.Zeki Saltık Kızı Cavide Demir                                                                2750

      Gaziantep Milletvekili Ragıp Yoğun Kızı L.Münevver Muslu                                                                 2750

      I. Dönem Lazistan Milletvekili Z.Abidin Başbuğoğlu Kızı N.Sevdağ Başbuğoğlu                                   2750

      İçel Milletvekili Haydar Arslan Kızı Canan Aşkın                                                                                   2750

      I. Dönem Batum Milletvekili M.Edip Dinç Kızı Şükran Yavuzay                                                             2750

      Kütahya Milletvekili M. A.Cevdet Barlas Kızı E.Gülsevim Barlas                                                           2750

      I.Dönem Milletvekili A. Hamdi Ülkümen Oğlu Atila Ülkümen                                                                 2750

      I.Dönem Milletvekili Mazhar Germen Kızı S.Türkan Pirinççioğlu                                                           2750

 


 

      B- 15.10.1338 tarihli ve 271 sayılı,13.4.1340 tarihli ve 480, 481 sayılı, 11.11.1340 tarihli ve 518 sayılı, 19.10.1938 tarihli ve 275 sayılı, 20.5.1955 tarihli ve 6576 sayılı, 5.12.1956 tarihli ve 6855, 6856, 6857 sayılı, 15.7.1960 tarihli ve 22 sayılı, 29.7.1960 tarihli ve 41 sayılı, 7.9.1961 tarihli ve 371 sayılı, 6.3.1962 tarihli ve 41 sayılı , 15.7.1965 tarihli ve 675 sayılı, 22.5.1967 tarihli ve 870 sayılı, 5.7.1968 tarihli ve 1062 sayılı, 13.4.1972 tarihli ve 1580 sayılı, 24.2.1976 tarihli ve 1936 sayılı, 11.8.1977 tarihli ve 2096, 2097 sayılı, 23.1.1981 tarihli ve 2378 sayılı, 3.6.1983 tarihli ve 2837 sayılı, 8.9.1983 tarihli ve 2883, 2884 sayılı, 24.4.1984 tarihli ve 2998 sayılı, 1.5.1985 tarihli ve 3187 sayılı, 11.2.1986 tarihli ve 3258 sayılı, 16.4.1986 tarihli ve 3275 sayılı Özel Kanunlara Göre Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlananlar.

 

                                     Aylık Sahiplerinin İsimleri                                                                            Gösterge

      Harun Atay Kızı Fatma Atay                                                                                                                 2750

      Halil İbrahim Kızı Necibe İlvan                                                                                                              2750

      Halit Akmansu Kızı Nermin Akmansu                                                                                                    2750

      Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Kızı Müşerref Gürenci                                                                          2750

      Yakup Örgü Eşi Hanife Örgü                                                                                                               4000

      Yusuf Çelik Eşi K. Makbule Çelik                                                                                                         4000

      İsa Güneş Eşi Gülçiçek Güneş                                                                                                            4000

      Hacı Altıner eşi Cemile Altıner                                                                                                              4000

      Mehmet  Akman Eşi Satı Akman                                                                                                          4000

      Mevlüt Meriç Eşi Fadime Şahin                                                                                                           4000

      Kemal Bahadır Demir Eşi Melek Sina Baydur                                                                                      4000

      Mehmet Şamlı Baydar Eşi N.Güner Baydar                                                                                         4000

      Mehmet Şamlı Baydar Kızı A.S.Leyla  Baydar                                                                                      2750

      Mehmet Şamlı Baydar Kızı Asuman Baydar                                                                                         2750

      Talip Yener Babası Sabri Yener                                                                                                          2750

      Talip Yener Eşi Saniye Yener                                                                                                             4000

                                     Aylık Sahiplerinin İsimleri                                                                        Gösterge

      Talip Yener Kızı Nuriye Yener                                                                                                              2750

      Oktay Cirit Eşi F.Gülen Cirit                                                                                                                4000

      Oktay Cirit Kızı N.Ece Cirit                                                                                                                   2750

      İsmail Şevket Erez Eşi F.Necla Erez                                                                                                    4000

      Hüseyin Daniş Tunalıgil Eşi F.Firüze Tunalıgil                                                                                     4000

      Hüseyin Daniş Tunalıgil Kızı  H.Periel Tunalıgil                                                                                    2750

      Mehmet Kıran Kızı Telli Kıran                                                                                                               2750

      Mülazım Deniz                                                                                                                                     5000

      Cemal Kaçar Eşi Şehri Kaçar                                                                                                              4000

      Kaşir Kaçar Kızı Çeşmi Çadırcı                                                                                                            2750

      Ali Tabak Eşi Zülfiye Tabak                                                                                                                 4000

      Ali Tabak Kızı Melek Tabak                                                                                                                 2750

      Remzi Gürkan Eşi Saffet Gürkan                                                                                                         4000

      Hakkı Şenhür                                                                                                                                       5000

      Embiye Çavuş                                                                                                                                     5000

      Ahmet Hamdi Efendi Kızı Emel Çardak                                                                                                2750

      Süleyman Kulaksız Oğlu Sadık Kulaksız                                                                                              2750

      Tahir Ünlü Eşi Sultan Ünlü                                                                                                                  4000

      Tahir Ünlü Kızı Elmas Keskintaş                                                                                                          2750

      Tahir Ünlü Kızı Şükran Ünlü                                                                                                                2750

      Mehmet Cahit Efendi Kızı Hülya Oktav                                                                                                 2750

      İbrahim Kalça eşi Seyyare Kalça                                                                                                         4000


      C- 11.10.1983 Tarihli ve 2913 Sayılı Kanun Gereğince Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanan Dünya,

            Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanan Sporcular.

 

                                     Aylık Sahiplerinin İsimleri                                                                            Gösterge

      Rıza Doğan                                                                                                                                         5000

      Nasuh Akar Eşi Ayşe Akar                                                                                                                   4000

      Muharrem Candaş                                                                                                                              5000

      Mehmet Esenceli                                                                                                                                 5000

      Hasan Sevinç                                                                                                                                      5000

      Hasan Gemici Eşi Nezahat Gemici                                                                                                       4000

      A.Nihat Kabanlı                                                                                                                                    5000

      Mustafa Dağıstanlı                                                                                                                               5000

      Ahmet Bilek Kızı Sevil Bilek                                                                                                                  2750

      Ahmet Bilek Eşi Ayten Bilek                                                                                                                 4000

      Sefer Baygın                                                                                                                                       5000

      Ömer Topuz                                                                                                                                        5000

      Nurettin Zafer Eşi Kıymet Zafer                                                                                                            4000

      Müzahir Sille                                                                                                                                        5000

      Hasan Güngör                                                                                                                                     5000

      Tevfik Kış                                                                                                                                            5000

      Ahmet Ayık                                                                                                                                          5000

      Mahmut Atalay                                                                                                                                    5000

      S.Sırrı Acar                                                                                                                                          5000

      Servet Meriç Eşi Bedia Meriç                                                                                                               4000

      Servet Meriç Kızı Ayşe Meriç                                                                                                               2750

      A.Gazanfer Bilge                                                                                                                                 5000

      İsmet Atlı                                                                                                                                              5000

 

                                     Aylık Sahiplerinin İsimleri                                                                            Gösterge

      Cemal Yenilmez                                                                                                                                   5000

      İsmail Oğan                                                                                                                                         5000

      Celal Atik Eşi Nadiye Atik                                                                                                                     4000

      Bayram Şit                                                                                                                                           5000

      Yaşar Yılmaz                                                                                                                                       5000

      D.Ali Erbaş                                                                                                                                          5000

      İbrahim Zengin                                                                                                                                    5000

      Mehmet Kartal                                                                                                                                     5000

      Kazım  Ayvaz                                                                                                                                       5000

      Ahmet Mersinli Kızı Dilara Mersinli                                                                                                       2750

      Ahmet Mersinli Kızı Lilvana Mersinli                                                                                                     2750

      H. İlyas Alakoç                                                                                                                                     5000

      A.Rıza Alan                                                                                                                                          5000

      Ahmet Enünlü                                                                                                                                      5000

      Mithat Bayrak                                                                                                                                      5000

      Reşit Karabacak                                                                                                                                  5000

      Murat Güllü                                                                                                                                         5000

      Suat Kaledelen Eşi Z.Gönül Kaledelen                                                                                                4000

      Ali Adem Eşi Esma Şenyüzlü                                                                                                               4000

      Eryetiş Kurtaral                                                                                                                                   5000

      Ali Rıza Batur                                                                                                                                       5000

      Kemal Sonunur                                                                                                                                   5000

      Nuri Eroğlu                                                                                                                                          5000

      Köksal Özoğluöz                                                                                                                                  5000

      Tülay Özbek                                                                                                                                        5000

      Osman Akbaş Eşi Ayşe Akbaş                                                                                                            4000

      Yılmaz Helvacıoğlu                                                                                                                               5000

      Cemal Kılıç Kızı Yeter Kılıç                                                                                                                   2750

 

      D- 28.5.1986 tarihli ve 3292 Sayılı Kanun Gereğince Bakanlar Kurulu Kararıyla Vatani Hizmet Tertibinden  Aylık

           Bağlananlar.

 

                                     Aylık Sahiplerinin İsimleri                                                                            Gösterge

      Abdülkerim Zırhlı Kızı Kadriye Zırhlı                                                                                                      2750

      Abdülkerim Zırhlı Kızı Yurdagül Zırhlı                                                                                                    2750

      Mehmet Nuri Ateşoğlu Kızı Mübeccel Ateşoğlu                                                                                    2750

      Sezai Sanver Kızı Makbule Sanver                                                                                                      2750

      Veysel Şatıroğlu Kızı Zehra Başer                                                                                                       2750

      Mümin Vatansever Eşi Zehra Vatansever                                                                                           4000

      Selahattin Galip                                                                                                                                   5000

      Abdullah Deliormanlı                                                                                                                           5000

      Hasan Ayyıldız                                                                                                                                     5000

      Halil Arkayın Eşi Piruz Arkayın                                                                                                             4000

      Ali Rıza Atmaca Kızı Turan  Atmaca                                                                                                     2750

      Salih Sıtkı Fıstıker Kızı Fikriye Şen                                                                                                       2750

      Cevdet Gündüzlü                                                                                                                                5000

      Hüsnü Kahveci                                                                                                                                    5000

      Yakup Yıldırımtürkan                                                                                                                           5000

      Hüseyin Gazi                                                                                                                                       5000

      Arif Şentürk                                                                                                                                         5000

      M.Fuat Giray                                                                                                                                       5000

      Nuri Turgut Adalı                                                                                                                                 5000

      Ramadan Tunalı                                                                                                                                  5000

      Eşref Özgür                                                                                                                                         5000

 

 

                                     Aylık Sahiplerinin İsimleri                                                                            Gösterge

      Mehmet Karasulu Eşi Ayşe Karasulu                                                                                                   4000

      Selim Savaş                                                                                                                                        5000

      Mehmet Karaali                                                                                                                                   5000

      Ali Mutlutürk                                                                                                                                        5000

      İsmail Şimşek                                                                                                                                       5000

      Remzi Doğru                                                                                                                                       5000

      Sabit Hafızoğlu Eşi Hulusiye Hafızoğlu                                                                                                 4000

      Sabit Hafızoğlu Kızı Derya Hafızoğlu                                                                                                    2750

      Orhan Pandur Eşi Şaver Pandur                                                                                                         4000

      Hanifi Aktaş                                                                                                                                         5000

      Ali Şengüler                                                                                                                                         5000

      Nazım Başaran                                                                                                                                    5000

      Mümin Kaşmeroğlu                                                                                                                              5000

      Ahmet Kızılkaya                                                                                                                                   5000

      Mahmut Önal (Bölükbaşı)                                                                                                                    5000

      Şaban Güler                                                                                                                                        5000

      Hüsniye Atasoy                                                                                                                                   5000

      Sütçü İmam Kızı  Duran Çiftdemir                                                                                                        2750

      Saffet Recep Eşi Zehra Saffetoğlu                                                                                                      4000

      Şaban Ergül                                                                                                                                        5000

      Hacer Yücel                                                                                                                                         5000

      Saadettin Bilen                                                                                                                                    5000

      Remzi Uçan                                                                                                                                         5000

      Yusuf Engin                                                                                                                                         5000

      Mümin Akkaş                                                                                                                                       5000

 

     

                                     Aylık Sahiplerinin İsimleri                                                                            Gösterge

      Remzi Öztürk                                                                                                                                       5000

      H.Kerim Ateş Eşi Nayıka Koç                                                                                                               4000

      Mehmet Öztürk Kızı Saniye Kayacan                                                                                                   2750

      Osman Hacıoğlu Eşi Asiye Hacıoğlu                                                                                                    4000

      Yusuf Bilgiç                                                                                                                                         5000

 

 

      E- 16.11.2001 Tarih ve 2001/3344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlananlar

 

      Sabri İskender                                                                                                                                     5000

      Avni Veli Özgürer                                                                                                                                5000