V - CETVELİ

(Vatani Hizmet Aylıkları)

 

A- Sivas Kongresince Seçilen Temsil Heyeti Üyeleriyle T.B.M.M. Birinci Dönem Milletvekillerinden 15.12.1948 tarihli ve 5269 sayılı, 18.7.1951 tarihli ve 5814 sayılı Kanunlar Gereğince Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlananlar

                                     Aylık Sahiplerinin İsimleri                                                                                                    Aylık Göstergesi

      Adana Milletvekili Damar Arıkoğlu Eşi Sabahat Arıkoğlu      4325

      Kastamonu Milletvekili Sabri Dura Kızı F. Enise Çamlıca      3000

      Ankara Milletvekili Hilmi Çayıroğlu Kızı F. Fahriye Özaka      3000

      Burdur Milletvekili Veli Saltıkgil Kızı İnci Saltıkgil      3000

      Erzincan Milletvekili Hüseyin Aksu Kızı Saime Aksu      3000

      Mersin Milletvekili Tevfik Gençtürk Kızı Terviz Dinçer      3000

      Siverek Milletvekili Abdulgani Ensari Kızı B. Saadet Ensari      3000

      Kayseri Milletvekili Osman Uşaklı Kızı Sabiha Çıngıllıoğlu      3000

      Elazığ Milletvekili Hüseyin Öz Kızı Nevres Hanağası      3000

      Menteşe Milletvekili H. Fahri Arslanlı Kızı Z. İclal Arslanlı      3000

      Malatya Milletvekili Garip Ömer Kızı Emine Akıncı      3000

      Kayseri Milletvekili Rıfat Çelik Kızı V. Sevim Karakimseli      3000

      Milletvekili Halit Akmansu Kızı Muazzez Süman      3000

      Kütahya Milletvekili Ragıp Soysal Kızı Atike Akar      3000

      Bingöl (Genç) Milletvekili Hamdi Yılmaz Kızı Azize Bozgen (Yılmaz)      3000

      Bingöl (Genç) Milletvekili Hamdi Yılmaz Kızı Fikriye Akay      3000

      Sinop Milletvekili Abdullah Karabina Kızı Ziynet Kula      3000

      C. Bereket Milletvekili Faik Öztrak Kızı Handan İnan      3000

      Siirt Milletvekili Necmettin Bilgin Kızı İsmet Bedük      3000

                                     Aylık Sahiplerinin İsimleri                                                                                                  Aylık Göstergesi

      Saruhan Milletvekili İ. Süreyya Yiğit Kızı İ. Candan Yiğit                                                                                               3000

      Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Kürkçü Kızı Sevim Kürkçü                                                                        3000

      Erzurum Milletvekili M. Salih Yeşiloğlu Kızı A. Nimet Yeşiloğlu                                                                     3000

      Antalya Milletvekili Hasan Tahsin Sürenkök Kızı Rukiye Sürenkök                                                                 3000

      Isparta Milletvekili İ. Remzi Kızı F. Seniha Başer                                                                                              3000

      Ergani Milletvekili İ. Hakkı Akgün Kızı Nesligör Akgün                                                                                  3000

      Niğde Milletvekili M. Ragıp Soylu Kızı Bedia Şahenk                                                                                      3000

      Siirt Milletvekili Kadri Oktay Kızı Cavide Yasa                                                                                                3000

      Siirt Milletvekili Kadri Oktay Kızı Beşire Kalkan                                                                                              3000

      Isparta Milletvekili İbrahim Demiralay Kızı R. Muazzez Aydemir                                                                    3000

      Edirne Milletvekili C. Tayyar Eğilmez Kızı K. Hayat Karabağ                                                                          3000

      Siirt Milletvekili Nuri Bayram Kızı Fatma Cander                                                                                             3000

      Milletvekili Mulla Ali Güney Kızı Tolunay Güney                                                                                             3000

      Muş Milletvekili Rıza Kotan Kızı Türkan Kotan                                                                                                3000

      Siirt Milletvekili M. Sabri Baysan Kızı İstiklal Baysan                                                                                       3000

      Isparta Milletvekili Tahir Kucur Kızı Tuna Kucur                                                                                              3000

      Isparta Milletvekili Tahir Kucur Kızı F. Türkan Kaya                                                                                        3000

      Isparta Milletvekili Tahir Kucur Kızı H. Gülten Şaklar                                                                                      3000

      Yozgat Milletvekili Y. Bahri Tatlıoğlu Kızı Fatma Süral                                                                                    3000

      Karasi Milletvekili İbrahim Cevdet Kızı Zarife Sarıbeyler                                                                                 3000

      Sinop Milletvekili Mehmet Şerif Kızı N. Nefise Kayhan                                                                                   3000

      Gaziantep Milletvekili Ragıp Yoğun Kızı Fethiye Yoğun                                                                                  3000

      Gaziantep Milletvekili Ragıp Yoğun Kızı L. Münevver Muslu                                                                          3000

                                     Aylık Sahiplerinin İsimleri                                                                                                     Aylık Göstergesi

      Ş. Karahisar Milletvekili M. N. Erberk Kızı Ülker Kılınç                                                                                   3000

      Ş. Karahisar Milletvekili M. N. Erberk Kızı Suna Kor                                                                                        3000

      Bursa Milletvekili Servet Akdağ Kızı Süreyya Akdağ                                                                                       3000

      Bursa Milletvekili Servet Akdağ Kızı Faize Övünç                                                                                            3000

      C. Bereket Milletvekili A. Celalettin Öztekin Kızı F. Azize Öztekin                                                                 3000

      Sivas Milletvekili Y. Ziyaettin Başara Kızı E. Lütfiye Başara                                                                            3000

      Kırşehir Milletvekili M. Sadık Savtekin Kızı Semiha Savtekin                                                                          3000

      İçel Milletvekili Haydar Arslan Kızı Suzan Arslan                                                                                             3000

      İçel Milletvekili Haydar Arslan Kızı Perihan Alev                                                                                             3000

      İstanbul Milletvekili H. Hüsnü Işık Kızı S. Fikriye Kuyaş                                                                                 3000

      Bolu Milletvekili Fuat Umay Kızı Esin Umay                                                                                                    3000

      Diyarbakır Milletvekili İ. Hamit Tiğrel Kızı Bediz Koz                                                                                      3000

      Diyarbakır Milletvekili İ. Hamit Tiğrel Kızı Melek Öktem                                                                                 3000

      Bitlis Milletvekili S. Vehbi Öztekin Kızı Saime Gebeloğlu                                                                                3000

      Adana Milletvekili Zekai Apaydın Kızı Leyla Yerdel                                                                                        3000

      Şereflikoçhisar Milletvekili Mesut Benli Kızı Dicle Benli                                                                                  3000

      Van Milletvekili Hakkı Ungan Kızı Zühtiye Ungan                                                                                           3000

      Van Milletvekili Hakkı Ungan Kızı Ayten Ungan                                                                                              3000

      Van Milletvekili  Hakkı Ungan Kızı Selçuk Karaduman                                                                                    3000

      Bitlis Milletvekili A. Hikmet Özdemir Kızı Saliha Özdemir                                                                              3000

      Saruhan Milletvekili Reşat Aybar Kızı Samime Kalkan                                                                                     3000

      Burdur Milletvekili İ. Suphi Soysallıoğlu Kızı F. Gönül Soysallıoğlu                                                                3000

      Mardin Milletvekili İbrahim Turhan Kızı Neriman Turhan                                                                                 3000

                                     Aylık Sahiplerinin İsimleri                                                                                                     Aylık Göstergesi

      Mardin Milletvekili İbrahim Turhan Kızı Ayhan Turhan                                                                                    3000

      Karasi Milletvekili Hüseyin Hacim Kızı Z. Nezade Eken                                                                                   3000

      Oltu Milletvekili Rüstem Haşimoğlu Kızı Vasfiye Özaslan                                                                                3000

      İstanbul Milletvekili A. Mazhar Akifoğlu Kızı N. Özlem Akifoğlu                                                                   3000

      I. Dönem Milletvekili Rıza Vamık Kızı Hayrünnisa Besen                                                                                3000

      Malatya Milletvekili Hüseyin Sıtkı Gür Kızı Nuriye İdil                                                                                    3000

      Bursa Milletvekili M. Fehmi Gerçeker Kızı Meliha Çetinkaya                                                                           3000

      Bursa Milletvekili M. Fehmi Gerçeker Kızı Seniha Yazgan                                                                               3000

      Ergani Milletvekili Mahmut Sığınak Kızı Saadet Öztürk                                                                                   3000

      Gümüşhane Milletvekili Ziya Tuğlu Kızı Yadigar Savaşeri                                                                                3000

      Çankırı Milletvekili M. Tevfik Durlanık Kızı Hatice Çivitçioğlu                                                                        3000

      Canik Milletvekili Şükrü Fırat Kızı H. Zahide Karamuk                                                                                    3000

      Sivas Milletvekili Rasim Başara Kızı Türkan Kınacı                                                                                           3000

      Ankara Valisi M. Reşit Şahingiray Kızı İsmet Şahingiray                                                                                  3000

      Şanlıurfa Milletvekili Salih Hayali Kızı Gülendam Sayın                                                                                   3000

      I. Dönem Milletvekili Sıddık Mumcu Kızı Muzaffer Mumcu                                                                            3000

      I. Dönem Milletvekili Mustafa Kızı Perihan Atsan                                                                                             3000

      I. Dönem Milletvekili Mustafa Kızı İlhan Ekmekçioğlu                                                                                     3000

      Siverek Milletvekili M. İhsan Sağlam Kızı R. Faize Gümüş                                                                               3000

      Ergani Milletvekili M. Emin Özserdar Kızı Nazime Ertekin                                                                               3000

      I. Dönem Milletvekili Kazım Özalp Kızı F. Güner Özalp                                                                                   3000

      I. Dönem Milletvekili Süleyman Sırrı Kızı Gülbekem Aral                                                                                3000

      I. Dönem Milletvekili Süleyman Sırrı Kızı Lamia Esmer                                                                                    3000

 

                                     Aylık Sahiplerinin İsimleri                                                                                                   Aylık Göstergesi

      I. Dönem Milletvekili M. Refik Kızı Türkan Çölaşan                                                                                         3000

      I. Dönem Kastamonu Milletvekili A. Kadir Kemali Kızı N. Uğur Gürsu (Öğütçü)                                           3000

      I. Dönem Kastamonu Milletvekili A. Kadir Kemali Kızı A. Türkan Atagan                                                     3000

      I. Dönem Van Milletvekili H. Sadık Kızı Sevinç Kutay                                                                                     3000

      I. Dönem K. Sahip Milletvekili A. Nebil Kızı A. Fahrinisa Alpsar                                                                     3000

      I. Dönem İçel Milletvekili Şevki Göklevent Kızı Aliye Şevki Gülnar                                                                3000

      I. Dönem Trabzon Milletvekili Mehmet Engin Kızı Meliha Engin                                                                     3000

      I. Dönem Ardahan Milletvekili Server  Ahıskata Kızı L. Nesrin Ahıskaatabekoğlu                                          3000

      I. Dönem Lazistan Milletvekili Z. Abidin Başbuğoğlu Kızı N. Sevda Başbuğoğlu                                           3000

      İçel Milletvekili Haydar Arslan Kızı Canan Aşkın                                                                                             3000

      I. Dönem Batum Milletvekili Edip Dinç Kızı Şükran Yavuzay                                                                          3000

      Kütahya Milletvekili M. A. Cevdet Barlas Kızı E. Gülsevim Barlas                                                                  3000

      I. Dönem Milletvekili A. Hamdi Ülkümen Oğlu Atila Ülkümen                                                                        3000

      I. Dönem Milletvekili Mazhar Germen Kızı S. Türkan Pirinççioğlu                                                                   3000


B-  Özel Kanunlara Göre Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlananlar

 

                                     Aylık Sahiplerinin İsimleri                                                                            Dayandığı Kanun      Aylık Göstergesi

       Hakkı Şenhür                                                                                                                                            3275  5400

       Embiya Çavuş                                                                                                                                           3275  5400

       Yakup Örgü Eşi Hanife Örgü                                                                                                                     870  4325

       Yusuf Çelik Eşi K. Makbule Çelik                                                                                                             870  4325

       İsa Güneş Eşi Gülçiçek Güneş                                                                                                                  2378  4325

       Hacı Altıner Eşi Cemile Altıner                                                                                                                1062  4325

       Mehmet  Akman Eşi Satı Cebeci                                                                                                              6576  4325

       Mevlüt Meriç Eşi Fadime Şahin                                                                                                                1580  4325

       Kemal Bahadır Demir Eşi Melek Sina Baydur                                                                                         1936  4325

       Mehmet Şanlı Baydar Eşi N. Güner Baydar                                                                                             1936  4325

       Talip Yener Eşi Saniye Kılıç Uysal                                                                                                           2097  4325

       Oktar Cirit Eşi F. Gülen Cirit                                                                                                                    2096  4325

       İsmail Şevket Erez Eşi F. Necla Erez                                                                                                        2097  4325

       H. Daniş Tunalıgil Eşi F. Firüze Tunalıgil                                                                                                 2097  4325

       Mülazım Deniz Eşi Cevran Deniz                                                                                                             2998  4325

       Ali Tabak Eşi Zülfiye Tabak                                                                                                                     3275  4325

       Remzi Gürkan Eşi Saffet Gürkan                                                                                                             3275  4325

       Tahir Ünlü Eşi Sultan Ünlü                                                                                                                         167  4325

       İbrahim Kalça Eşi Seyyare Kalça                                                                                                                682  4325

       Harun Atay Kızı Fatma Atay                                                                                                                    6857  3000

       Halil İbrahim Kızı Necibe İlvan                                                                                                                  480  3000

 

                        Aylık Sahiplerinin İsimleri                                                                         Dayandığı Kanun                Aylık  Göstergesi

       Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Kızı Müşerref Gürenci                                                                              271  3000

       Mehmet Şanlı Baydar Kızı A.S. Leyla  Baydar                                                                                        1936  3000

       Mehmet Şanlı Baydar Kızı Asuman Baydar                                                                                             1936  3000

       Talip Yener Annesi  Nuriye Yener                                                                                                            2097  3000

       Talip Yener Babası Sabri Yener                                                                                                                2097  3000

       Oktay Cirit Kızı N. Ece Cirit                                                                                                                    2096  3000

      H. Daniş Tunalıgil Kızı H. Periel Tunalıgil                                                                                                2097  3000

Mehmet Kıran Kızı Telli Kıran                                                                                                                 2884  3000

       Mülazım Deniz Kızı Mavuş Deniz                                                                                                            2998  3000

       Kaşir Kaçar Kızı Çeşmi Çadırcı                                                                                                                3258  3000

       Ali Tabak Kızı Melek Tabak                                                                                                                     3275  3000

       Ahmet Hamdi Efendi Kızı Emel Çardak                                                                                                    330  3000

       Süleyman Kulaksız Oğlu Sadık Kulaksız                                                                                                   389  3000

       Tahir Ünlü Kızı Elmas Keskintaş                                                                                                                167  3000

       Tahir Ünlü Kızı Şükran Ünlü                                                                                                                      167  3000

 

 

 

 

 

 

 

      C- 28.5.1986 tarihli ve 3292 Sayılı Kanun Gereğince Bakanlar Kurulu Kararıyla Vatani Hizmet Tertibinden Aylık

           Bağlananlar

 

                                     Aylık Sahiplerinin İsimleri                                                                                                     Aylık Göstergesi

      Salahaddin Galip                                                                                                                                                 5400

      Abdullah Deliormanlı                                                                                                                                          5400

      Hasan Ayyıldız                                                                                                                                                    5400

      Cevdet Gündüzlü                                                                                                                                                5400

      Hüsnü Kahveci                                                                                                                                                    5400

      Yakup Yıldırım Türkan                                                                                                                                       5400

      Hüseyin Gazi                                                                                                                                                       5400

      Arif Şentürk                                                                                                                                                        5400

      Ramadan Tunalı                                                                                                                                                  5400

      Eşref Özgür                                                                                                                                                                                      5400

      Selim Savaş                                                                                                                                                         5400

      Mehmet Karaali                                                                                                                                                   5400

      Ali Mutlutürk                                                                                                                                                      5400

      İsmail Şimşek                                                                                                                                                      5400

      Remzi Doğru                                                                                                                                                       5400

      Hanifi Aktaş                                                                                                                                                        5400

      Ali Şengüler                                                                                                                                                         5400

      Nazım Başaran                                                                                                                                                    5400

      Mümin Kaşmeroğlu                                                                                                                                             5400

      Ahmet Kızılkaya                                                                                                                                                 5400

                                     Aylık Sahiplerinin İsimleri                                                                                                  Aylık  Göstergesi

      Mahmut Önal (Bölükbaşı)                                                                                                                                   5400

      Şaban Güler                                                                                                                                                         5400

      Şaban Ergül                                                                                                                                                         5400

      Hacer Yücel                                                                                                                                                         5400

      Saadettin Bilen                                                                                                                                                    5400

      Remzi Uçan                                                                                                                                                         5400

      Mümin Akkaş                                                                                                                                                      5400

      Yusuf Engin                                                                                                                                                        5400

      Remzi Öztürk                                                                                                                                                                                   5400

      Yusuf Bilgiç                                                                                                                                                        5400

      Sabri İskender                                                                                                                                                     5400

      Avni Veli Özgürer                                                                                                                                               5400

      Hayrettin Öztürk                                                                                                                                                 5400

      Hüseyin Babekoğlu                                                                                                                                             5400

      Niyazi Özgür                                                                                                                                                       5400

      Rıdvan Kurtulmuş                                                                                                                                               5400

      Gültekin Karaman                                                                                                                                               5400

      İbrahim Zafer                                                                                                                                                      5400

      Fehim Karaduman                                                                                                                                               5400

      Şaban Özkan                                                                                                                                                       5400

      Mümin Vatansever Eşi Zehra Vatansever      4325

      M. Fuat Giray Eşi Nermin Giray      4325

      Mehmet Karasulu Eşi Ayşe Karasulu      4325

                               Aylık Sahiplerinin İsimleri                                                                                                          Aylık Göstergesi

      Sabit Hafızoğlu Eşi Hulusiye Hafızoğlu      4325

      Orhan Pandur Eşi Şaver Pandur                                                                                                                                        4325

      Saffet Recep Eşi Zehra Saffetoğlu      4325

      H. Kerim Ateş Eşi Nayika Koç      4325

      Osman Hacıoğlu Eşi Asiye Hacıoğlu      4325

      M. Mümün Yakup Eşi Meryem Musaoğlu      4325

      Abdülkerim Zırhlı Kızı Kadriye Zırhlı       3000

      Abdülkerim Zırhlı Kızı Yurdagül Zırhlı       3000

      Mehmet Nuri Ateşoğlu Kızı Mübeccel Ateşoğlu      3000

      Sezai Sanver Kızı Makbule Sanver      3000

      Veysel Şatıroğlu Kızı Zehra Başer      3000

      Ali Rıza Atmaca Kızı Turan  Atmaca      3000

      Salih Sıtkı Fıstıker Kızı Fikriye Şen      3000

      Hüsniye Atasoy Kızı Nevin Atasoy      3000

      Sütçü İmam Kızı Duran Çiftdemir      3000

      Mehmet Öztürk Kızı Saniye Kayacan      3000

 

 

 

 

 

 

 

D- 11.10.1983 tarihli ve 2913 Sayılı Kanun Gereğince Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanan Dünya,

            Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanan Sporcular

 

                                     Aylık Sahiplerinin İsimleri                                                                                                   Aylık  Göstergesi

      Muharrem Candaş                                                                                                                                               5400

      Mehmet Esenceli                                                                                                                                                 5400

      Hasan Sevinç                                                                                                                                                       5400

      A. Nihat Kabanlı                                                                                                                                                 5400

      Mustafa Dağıstanlı                                                                                                                                              5400

      Sefer Baygın                                                                                                                                                        5400

      Ömer Topuz                                                                                                                                                         5400

      Müzahir Sille                                                                                                                                                       5400

      Hasan Güngör                                                                                                                                                     5400

      Tevfik Kış                                                                                                                                                            5400

      Ahmet Ayık                                                                                                                                                         5400

      S. Sırrı Acar                                                                                                                                                         5400

      A. Gazanfer Bilge                                                                                                                                               5400

      İsmet Atlı                                                                                                                                                            5400

      Cemal Yenilmez                                                                                                                                                  5400

      İsmail Oğan                                                                                                                                                         5400

      Bayram Şit                                                                                                                                                                          5400

      Yaşar Yılmaz                                                                                                                                                       5400

      D. Ali Erbaş                                                                                                                                                         5400

      İbrahim Zengin                                                                                                                                                    5400

      H. İlyas Alakoç                                                                                                                                                   5400

                                     Aylık Sahiplerinin İsimleri                                                                                                            Aylık Göstergesi

      Ali Rıza Alan                                                                                                                                                       5400

      Ahmet Enünlü                                                                                                                                                     5400

      Mithat Bayrak                                                                                                                                                     5400

      Reşit Karabacak                                                                                                                                                  5400

      Murat Güllü                                                                                                                                                         5400

      Eryetiş Kurtaral                                                                                                                                                   5400

      Ali Rıza Batur                                                                                                                                                     5400

      Kemal Sonunur                                                                                                                                                    5400

      Nuri Eroğlu                                                                                                                                                          5400

      Köksal Özoğluöz                                                                                                                                                 5400

      Tülay Caner                                                                                                                                                         5400

      Yılmaz Helvacıoğlu                                                                                                                                             5400

      Remzi Musaoğlu                                                                                                                                                  5400

      Metin Kaplan                                                                                                                                                       5400

      Ali Kayalı                                                                                                                                                            5400

      Rıza Doğan Eşi Nazmiye Doğan                                                                                                                         4325

      Nasuh Akar Eşi Ayşe Akar                                                                                                                                 4325

      Hasan Gemici Eşi Nezahat Gemici                                                                                                                     4325

      Ahmet Bilek Eşi Ayten Bilek                                                                                                                              4325

      Nurettin Zafer Eşi Kıymet Zafer                                                                                                                         4325

      Mahmut Atalay eşi Perihan Atalay                                                                                                                     4325

      Servet Meriç Eşi Bedia Meriç                                                                                                                             4325

      Celal Atik Eşi Nadiye Atik                                                                                                                                 4325

                                     Aylık Sahiplerinin İsimleri                                                                                                   Aylık Göstergesi

      Suat Kaledelen Eşi Z. Gönül Kaledelen                                                                                                             4325

      Ali Adem Eşi Esma Şenyüzlü                                                                                                                             4325

      Osman Akbaş Eşi Ayşe Akbaş                                                                                                                            4325

      Ahmet Bilek Kızı Sevil Bilek                                                                                                                              3000

      Halil Şükrü Kızı Zehra Şavaşman                                                                                                                       3000

      Ahmet Mersinli Kızı Dilara Mersinli                                                                                                                   3000

      Ahmet Mersinli Kızı Lilvana Mersinli                                                                                                                 3000

      Cemal Kılıç Kızı Yeter Kılıç                                                                                                                               3000

      Mehmet Kartal Kızı Figen Özagil                                                                                                                       3000

      Mehmet Cahit Efendi Kızı Hülya Oktav                                                                                                            3000