T - CETVELİ
(Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedellerini Gösterir Cetvel)  
Taşıtın Cinsi Diferansiyeli Azami Satınalma Bedeli (YTL) 
Sıra No    
  1-a (*) Binek Otomobil 4x2 72.000
  1-b (**) Binek Otomobil 4x2 79.500
  2- Binek Otomobil 4x2 26.000
  3- Station-Wagon 4x2 26.500
  4- Arazi Binek (En az 4, en çok 8 kişilik) 4x4 46.000
  5- Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) 4x2 40.000
  6- KaptıKaçtı (Arazi) 4x4 61.000
  7- Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 4x2 37.000
  8- Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 4x4 46.000
  9- Panel  4x2 35.000
10- Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) 4x2 80.000
11- Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) 4x2 163.000
12- Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az  3.501 kg 4x2 47.000
13- Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg 4x2 69.000
14- Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg 6x2-6x4 85.000
15- Ambulans (Tıbbi donanımlı) 4x2 63.000
16- Ambulans arazi hizmetleri için 4x4 69.000
17- Pick-up (Kamyonet) cenaze arabası yapılmak üzere 4x2 37.000
18- Motorsiklet en az 45-250 cc.lik - 5.300
19- Motorsiklet en az 600 cc.lik - 6.400
20- Bisiklet - 1.300
21-a Güvenlik önlemli binek otomobil (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.)
21-b Güvenlik önlemli servis taşıtı (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.) 
               
(*)   237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makamlar ile Devlet Protokol Hizmetlerinde kullanılmak üzere Dışişleri Bakanlığınca satın alınacak taşıtlar için.
(**) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradaki Makamlar için.
NOT: 1- Bu cetvelde gösterilen azami fiyatlarda değişiklik yapmaya, bu bedelleri belirli makam ve hizmetler için farklı miktarlarda tespit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.  
         2- Bu cetvelde belirlenen azami satın alma bedelleri, her türlü vergi öncesi bedellerdir.
         3- Cumhurbaşkanlığı tarafından edinilecek 21-a Güvenlik önlemli binek otomobilinin cinsi ve fiyatı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince belirlenir.